Đèn Vách RV-368N

Kích thước:
– D : 35 cm
– H : 37 cm

Kiểu bóng: E14
Số bóng: 2
Công suất: 8W

Chất liệu: hợp kim, thuỷ tinh, vải

Trọng lượng: 2 Kg