Công tắc Ổ cắm Panasonic

Công tắc – Ổ cắm Panasonic Bình Dương.

Với các dòng như:

Panasonic Full Color WIDE Series
Panasonic WIDE Refina
Panasonic Gen-X