Đèn Trang Trí Trần RV-384J

Kích thước:
– D : 16 cm
– H : 32 cm

Kiểu bóng: E14
Số bóng: 1
Công suất: 4W

Chất liệu: kim loại, pha lê

Trọng lượng: 3 Kg