Đèn Decor Trần RV-746H

Kích thước:
– D : 70 cm
– H : 25 cm

Kiểu bóng: E27
Số bóng: 6
Công suất: 20W

Chất liệu: đồng, thuỷ tinh

Trọng lượng: 8 Kg