Cầu dao Panasonic MCB 02 P, C Curve – 25A

240.000

Cầu dao điện tự động Panasonic MCB: 2 pha – 25A