Đèn Vách Tân Thời RV-390Q

Kích thước:
– D : 44 cm
– H : 41 cm

Kiểu bóng: E14
Số bóng: 2
Công suất: 8W

Chất liệu: hợp kim, gốm, vải, pha lê

Trọng lượng: 3 Kg