Chùm Pha Lê-DLGPL-001

27.360.000

ĐÈN CHÙM PHA LÊ

DECORATION

Kích thước: Ø800mm

Cao: H900

Sửu dụng đuôi bóng: E14 x 24 bóng

Chất lệu: Hợp kim + Pha lê